Disclaimer & Copyright

De website is eigendom van VijfSimpeleStappen.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van VijfSimpeleStappen.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door VijfSimpeleStappen.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Mocht u de indruk hebben dat wij teksten hebben overgenomen zonder vermelding van de juiste bron dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VijfSimpeleStappen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel VijfSimpeleStappen.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VijfSimpeleStappen.nl niet aansprakelijk voor de informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van VijfSimpeleStappen.nl, welke geen eigendom zijn van VijfSimpeleStappen.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van VijfSimpeleStappen.nl. Hoewel VijfSimpeleStappen.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VijfSimpeleStappen.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op VijfSimpeleStappen.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

VijfSimpeleStappen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door VijfSimpeleStappen.nl ontwikkelde content of producten.

Teksten overnemen van VijfSimpeleStappen.nl.nl

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van VijfSimpeleStappen.nl vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze vermelding dient te verwijzen naar de vermelde webpagina van VijfSimpeleStappen.nl